Hoe een kluis kiezen?

Keuze kluizenDaar de behoeften van de zakelijke en private gebruiker ietwat anders liggen zijn er toch een aantal criteria die voor beide categorieën van toepassing zijn bij de keuze van een kluis of brandkast.
Eén van de eerste keuzes is te weten waartegen men zich wil beschermen: brand, Inbraak of beiden.

 

Brand
Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen brandwerend voor papier en digitale media.
Papier ontbrand spontaan bij een temperatuur van ca. 175°C. Digitale media zoals CD's en Tapes kunnen reeds beschadigd worden aan een temperatuur van ca. 55°C.
Lees meer over de brandwerende klassen en testmethoden.


Inbraak
Weerstand tegen inbraak is een iets complexere materie en hangt af van verschillende factoren, zoals de situering van de verblijfplaats, risico's veroorzaakt door de aard van het te beschermen goed, additionele veiligheidssystemen.
U kan een raming maken van de waarde die u in de kluis wenst op te bergen.
Geteste kluizen zijn opgedeeld in verschillende klassen, elke klasse komt overeen met een indicatie waardeberging. Deze indicatie is bepaald in samenwerking met de verzekeringssector en geeft een vrij realistisch beeld van de waarde die men maximaal in de desbetreffende kluis mag opbergen.
Lees meer over de inbraakwerende klassen en testmethoden

Brand en Inbraak
De meeste merken hebben tegenwoordig kluizen ontwikkeld die zowel bescherming bieden tegen brand en inbraak. Meestal zijn deze enkel brandwerend voor papier, maar bestaat de mogelijkheid om ze uit te rusten met een brandwerend binnenvak voor digitale media.

Bijkomende beschermingen
Sommige kluizen hebben nog bijkomende beschermingen zoals bescherming tegen explosie of een CD "core drilling" bescherming. Bij bescherming tegen een explosie wordt een lading explosieven  binnenin de kluis tot ontploffing gebracht en moet de kluis hierna nog een bepaalde bescherming tegen inbraak bieden. "Core drilling" is een bij komende bepantsering tegen met diamant gecoate gereedschappen.
Brandwerende kluizen zijn soms voorzien van waterdichte afdichtingen.

Verankering
Een kluis onder de 1000 kg dient verankerd te worden in de vloer of muur. Ideale ondergrond voor verankering is vol, ongescheurd kwaliteitsbeton met een minimale dikte van 150 mm.
Vooral voor de lichtere kluizen is een adequate verankering cruciaal.

Volume
Het volume is uiteraard afhankelijk van de goederen die u wenst op te bergen en de beschikbare plaats, ook het gewicht van de kluis kan hierbij een rol spelen.
Wij raden aan voor een iets grotere kluis te opteren dan u op het moment van aankoop strikt nodig hebt.

Advies
Wij hebben als ethiek de klant correct te adviseren, hem informeren over de eventuele gevaren en de voor en nadelen van elkaar af te wegen. Verkopen is niet ons ultieme doel, wij hebben er meer genoegen aan de klant de juiste keuze te laten maken en zo een vertrouwensband , ook op termijn, met hem te creëren.


Zoekfunctie
Onze website beschikt over een handige verfijnde zoekfunctie. Hier kan u aan de hand van instelbare criteria snel doorheen ons gamma zoeken.  terug