Hoe een kluis kiezen?

Inbraakwerende klassen en testmethodenEerst geven we u een overzicht van de verschillende klassen waarin de inbraakwerende kluizen worden onderverdeeld. Hierna diepen we in op het testen van kluizen tegen inbraak. Als laatste waarschuwen wij u voor non-conforme certificaten die op de markt zijn.

Classificatie Inbraakwerende kluizen

In 2016 worden de indicatie waardebergingen voor inbraakwerende kluizen aangepast en opgesplitst. Zowel de oude als nieuwe bedragen worden weergegeven.
Er is ook een beknopte informatie fiche beschikbaar over normen van brandkasten en kluizen op : Informatiekaart kluizen en brandkasten 

Norm EN 14 450

Deze norm dient om inbraakwerende kasten en kluizen in te delen beneden de weerstandsklasse 0. Voor een duidelijk onderscheid worden ze ingedeeld in twee security levels met elk een eigen dekkingsindicatie.

 

Oude bedragen :

Inbraakwerende kluizen volgens EN 14 450
Klasse  Indicatie waardeberging
Security Level S1 € 2 500
Security Level S2 € 5 000

 

Actuele bedragen :

Inbraakwerende kluizen volgens EN 14 450
Klasse  Indicatie waardeberging contant geld  Indicatie waardeberging kostbaarheden 
Security Level S1 € 2 500 5 000
Security Level S2 € 5 000 € 9 000


 
Norm EN 1143-1

Kluizen volgens EN 1143-1 worden opgedeeld in verschillende klassen, elke klasse stemt overeen met een indicatie waardeberging.

 

Oude Bedragen :

Inbraakwerende kluizen volgens EN 1143-1
Klasse  Indicatie waardeberging
0 € 12 500
I € 25 000
II € 40 000
III  € 75 000
IV € 110 000
V € 150 000
VI € 225 000

 

Actuele bedragen :

Inbraakwerende kluizen volgens EN 1143-1
Klasse  Indicatie waardeberging contant geld Indicatie waardeberging kostbaarheden
0 € 7 000 € 14 000
I € 10 000 € 20 000
II € 25 000 € 50 000
III € 45 000 € 90 000
IV € 75 000 € 150 000
V € 125 000 € 250 000
VI € 250 000 € 500 000

 

Norm EN 1143-2

Norm speciaal ontwikkeld voor afstortkluizen, heeft dezelfde klassen en indicatie waardeberging als kluizen volgens EN 1143-1. In de praktijk is de hoogst gecertificeerde afstortkluis een klasse D IV.

 

Indicatie waardeberging

Deze indicatie is bepaald in samenwerking met de verzekeringssector en geeft een vrij realistisch beeld van de waarde die men maximaal in de desbetreffende kluis mag opbergen.
Wenst u de inhoud van uw kluis laten verzekeren dan kan het zijn dat deze waarde verhoogt afhankelijk van andere factoren zoals de situering van de verblijfplaats, risico's veroorzaakt door de aard van het te beschermen goed, additionele veiligheidssystemen. U neemt hiervoor best contact op met uw verzekeraar.

Belangrijk is dat de waarden voor contant geld niet mogen worden opgeteld : Bijvoorbeeld een klasse 3 is € 45 000 aan contant geld of € 90 000 aan kostbaarheden

Testen van kluizen tegen inbraak

Het testen van kluizen gebeurt in geaccrediteerde testlaboratoria. Deze instituten zijn lid van het ESFG "European Fire and Security Group" hierdoor wordt gegarandeerd dat de verschillende testlaboratoria quivalente know-how en test methodes gebruiken.
De verschillende testlaboratoria zijn:

•    CNPP "centre national de prévention et protection" uit Frankrijk
•    Instituto Giordano  uit Italië
•    SBSC "Svensk Brand-och Säkerhetscertifierung" uit Zweden
•    VdS Schadenverhütung uit Duitsland

Omdat deze testlaboratoria nauw met elkaar samenwerken, ervaringen uitwisselen en nieuwe nationale bedreigingen aankaarten, verhoogt het algemene kwaliteitsniveau van de testen en is het ook eenvoudiger geworden om nieuwe elementen aan bestaande normen toe te voegen.
Zo heeft men op zeer korte termijn een nieuwe klasse voor ATM's (bankautomaten) ontwikkeld, om een antwoord te bieden tegen de vele explosies doormiddel van gas.

Vooraleer een kluis getest wordt worden de fabricage plannen door het testlaboratorium bestudeerd, aanmerkingen worden doorgegeven aan de fabrikant die dan zijn plannen kan herzien. Na goedkeuring van de plannen moet de fabrikant twee modellen opleveren.

De test bestaat erin twee gaten in de kluis te maken, een kleine opening van ongeveer 100x100mm "partial acces" en een grote opening "full acces".
Elke inbraakwerende klasse komt overeen met een aantal "Resistance Units" voor bijvoorbeeld klasse 3 is dit 80 RU voor "partial acces" en 120 RU voor full acces.
Elk gereedschap heeft een bepaalde gereedschapscoëfficiënt deze wordt in een formule geplaatst waarmee men kan uitrekenen hoelang een met een bepaald gereedschap aan de kluis mag worden gewerkt. Enkel de effectieve tijd dat het gereedschap in contact komt met de kluis telt. De testers zijn vrij zoveel gereedschappen te gebruiken dan nodig geacht.
Het testen gebeurd op het volgens de testers, na studie van de fabricage, zwakste punt van de safe. Er wordt eveneens nagegaan of de constructie overeenstemt met de fabricage plannen.

Als de kluizen een positief testresultaat behaalden kunnen deze worden gecertificeerd. Dit gebeurd door een geaccrediteerd certificering orgaan, in de praktijk is dit meestal het testlabo zelf of ECB.S.

Na de keuring wordt de fabrikant meerdere malen per jaar gecontroleerd op onaangekondigde tijdstippen. De fabrikant is ook onderworpen aan de ISO 9001 norm voor kwaliteitsystemen.

Klassificatie kluizen

Non-conforme certificaten

Er zijn echter ook andere certificaten afgeleverd door instellingen die niet geaccrediteerd zijn volgens de norm EN 45011 en/of niet door ECB.S erkent zijn. Zoals kluizen met een IMP certificaat uit Polen, Tresor Test uit Tsjechië, Spaanse certificaties enz… deze zijn beduidend inferieur en niet vergelijkbaar met correct geteste en gecertificeerde kluizen.
In het verleden is herhaaldelijk gebleken dat testen uitgevoerd door onbekwame laboratoria kluizen dekken die niet voldoen aan de norm EN 1143-1.
 
SBSC heeft hiervoor een IMP geteste Poolse kluis klasse 5 in hun labo hertest het resultaat was dat deze kluis teh hoogste klasse 2 zou behalen. Interessant om weten is dat SBSC niet over de fabricage plannen beschikte en dus geen voorafgaande studie kon maken.
Deze brief kunt u hier bekijken

Atelier Boonen komt als service bedrijf ook in contact met deze kluizen. Deze kluizen zien er wel stevig uit maar daar stopt het vaak bij. Zo moesten wij in de diamantwijk van Antwerpen een Spaanse kluis openen, geen sleutel en geen code. Na dertig minuten was deze open, mijn verbazing was groot toen er op het kenplaatje stond "EN 1143-1 Grade VI" de hoogste klasse.
•    Deze kluis had dikke wanden en woog 1300 kg, de wanden waren opgevuld met een    
     gewoon beton, vrij zacht zelfs want doorboren ging zonder slagboren.
•    Geen enkele boorbescherming
•    Voorzien van een glas plaat en een "relocker", maar deze relocker kon overbrugd
     worden door een krachtig aan de hendel te draaien.
•    Voorzien van een sleutelslot klasse 2 en een mechanisch codeslot klasse 1. Een klasse
     6 kluis moet voorzien zijn van klasse 3 sloten.

Kunnen er enkel op aandringen om enkel voor ECB.S gecertificeerde kluizen te opteren.
Brochure ECB.S

Bronnen:
SBSC
ECB.S
CNPP
Kaso OY

 terug

Deze website maakt gebruik van cookies Meer details over onze cookies kunt u terugvinden in ons Cookiebeleid